VỎ HẠT ĐIỀU

Mã Sản Phẩm: VĐ1

Lượt Xem: 2264

Vỏ hạt điều là nguyên liệu sơ cấp đầu vào để sản xuất ra các sản phẩm dầu.

Ngoài ra có thể được sử dụng trực tiếp làm nhiên liệu đốt công nghiệp với nhiệt lượng cao.

Vỏ hạt điều là nguyên liệu sơ cấp đầu vào để sản xuất ra các sản phẩm dầu.

Ngoài ra có thể được sử dụng trực tiếp làm nhiên liệu đốt công nghiệp với nhiệt lượng cao.

VO HAT DIEU

Đốt lò bằng vỏ hạt điều

LADCO

Sản Phẩm

Gọi điện SMS Chỉ đường